Skip to main content

FAAY is wederom geslaagd voor ISO 9001 en 14001

By 17 maart 2020februari 8th, 2021Algemeen, Nieuws, Nieuws op homepage

Dit jaar ging de interne ISO audit  in verband met de verscherpte maatregelen tegen corona ‘digitaler’ dan voorgaande jaren. Maar ook in 2020 mag FAAY het ISO9001 en 14001 certificaat voeren, want zij is wederom geslaagd!

ISO maakt ons ieder jaar beter

Tegen audits ziet Faay niet op

Medewerkers praten tijdens de audits gewoon over hun werk en daar maakt het kwaliteitsmanagementsysteem gewoon deel van uit. Valt er dan niets meer te winnen zou je denken? Het antwoord daarop is dat je als bedrijf nooit klaar bent. Om ISO 9001 te behouden (maar ook 14001), dient FAAY continu haar processen te analyseren en daar waar mogelijk te verbeteren. Dit betekent concreet; het voortdurend optimaliseren van klantgerichte processen, het structureel aanpakken van kwaliteitsmanagement en ervoor zorgen dat de klant in alle processen centraal staat.

Wat is ISO 9001 eigenlijk?

ISO 9001 geeft richtlijnen waaraan een goed kwaliteitsmanagementsysteem moet voldoen. Het gaat hier over de kwaliteit van je processen. Neem bijvoorbeeld het verkoopproces. Hoe zorg je ervoor dat de vraag van een potentiële klant resulteert in een goede offerte? De manier waarop je dat geregeld hebt, borg je in het kwaliteitssysteem. Daarmee zorg je dat het risico op een fout in het proces minimaal is.

Doordat ISO 9001 door een onafhankelijke en onpartijdige deskundige wordt afgegeven laat dit certificaat zien dat FAAY aan de juiste eisen voldoet en een betrouwbaar product en een betrouwbare dienst levert!

Klik hier voor het ISO 9001 Certificaat

Wat is het ISO 14001 Certificaat?

Het milieumanagementsysteem volgens ISO 14001 is gericht op het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied.

Milieuaspecten zijn de interacties tussen de activiteiten, producten en diensten van een organisatie die tot milieueffecten kunnen leiden. Bijvoorbeeld emissies naar bodem, water en lucht, maar ook geluid, straling en energieverbruik.

Een organisatie moet aandacht besteden aan de milieuaspecten die zij kan beheersen, bijvoorbeeld emissies ten gevolge van het eigen productieproces en die zij kan beïnvloeden, zoals het energieverbruik van haar producten in de gebruiksfase. FAAY is bijvoorbeeld overgeschakeld op zoveel mogelijk schone energie, door het aanbrengen van ruim 1300 zonnepanelen op het dak van de fabriekshal.

Met deze certificaten geeft FAAY haar klanten de garantie dat zij een kwalitatief goed product levert waarbij de milieurisico’s beheerst worden. FAAY blijft ook de komende tijd werken aan waarborging van de kwaliteit van geleverde diensten én het voldoen aan de wet- en regelgeving op het gebied van milieu.

Klik hier voor het ISO 14001 Certificaat

Overige nieuwsberichten