FAAY maakt milieuprestaties van haar producten inzichtelijk

By 5 november 2019februari 17th, 2020Algemeen, Nieuws, Op homepage

FAAY gebruikt het Environmental Management Systeem van Ecochain om de Levenscyclusanalyse (LCA) van een groot aantal van hun producten te digitaliseren en te beheren. Hierbij is op basis van 26 impactcategorieën (thema’s als CO2, energie, water en toxiciteiten die zijn toe te schrijven aan de productie van een product) een duurzaamheidscijfer berekend. De LCA is berekend door het bedrijf Ecochain middels de methode Activity Based Footprinting.

Duurzaam bouwen is kijken naar de toekomst

Met door Faay aangeleverde gegevens kan aan de hand van rekenmodellen de milieuprestatie van wanden inzichtelijk worden gemaakt en vastgesteld. Zo wordt voor bedrijven snel inzichtelijk waar in de productieketen de grootste milieu-impact tot stand komt. Milieuprestaties van de producten zijn hierdoor direct inzichtelijk en op deze wijze kan er ook worden aangestuurd op verbeteringen.

De LCA’s zijn opgesteld voor onderstaande producten:

Voorzetwanden:
GP22, VP35, PG40, PG50, PG 60, PG70, PG80 en PG90.

Scheidingswanden:
VP54, VP70, SP54, HV84.

Overige:
spaanplaatveer en vinyl.

Faay Wanden en Plafonds - Ecologische duurzame oplossing transformatie

Nationale Milieudatabase

De milieueffecten van het materiaalgebruik spelen een steeds belangrijkere rol bij het terugdringen van de totale milieubelasting van gebouwen en bouwwerken Zeker nu woningen en kantoren/utiliteitsgebouwen steeds energiezuiniger worden en er daardoor minder milieuwinst (CO2 -reductie) te realiseren is met alleen energiebesparing bij verwarming en koeling van gebouwen. Door inzicht te krijgen in de milieueffecten van het materiaalgebruik kan een verdere reductie van de milieubelasting in de bouw worden bereikt.

Overige projecten

We have been offered the gorgeous Ladymatic series from Rr, a group that not simply capabilities beautiful wrist replica watches watches but additionally comes with an amazing method of could wrist watches. With many smooth exciting watches along with other considerably simple and superior inside their minimalism, this specific series by no means ceases to astonish us.