Skip to main content

Als de zolder geïsoleerd is, moet er dan nog geventileerd worden?

Ventilatie en isolatie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De dagelijkse geproduceerde hoeveelheid waterdamp kan meer dan 10 liter bedragen. Deze dampproductie moet afgevoerd worden door middel van ventilatie. Een luchtdichte goed geïsoleerde gebouwschil moet samengaan met een correct afgesteld ventilatiesysteem, bij voorkeur voorzien van warmteterugwinning. Indien deze niet aanwezig is dient u regelmatig de ruimte te ventileren door middel van het openzetten van ramen en/of deuren.