Skip to main content

Gratis whitepaper Bouwen met vlas

By 1 februari 2024februari 5th, 2024Nieuws, Nieuws op homepage

Wat je nog níet weet over vlas…

De bouwsector is een van de grootste bronnen van uitstoot van broeikasgassen en een van de grootste verbruikers van grondstoffen. Daarom is het belangrijk om te zoeken naar alternatieven en duurzaam bouwen is er één van.

Juist als het gaat om duurzaam bouwen, zijn bouwmaterialen uit vernieuwbare grondstoffen – zoals vlas – een zeer interessante optie. En daarbij is er weinig milieubelasting bij de productie van vlas en heeft het materiaal een extreem lage energie-inhoud. Bij het verbouwen van vlas wordt de bodem beschermd tegen erosie en wordt de biodiversiteit gestimuleerd.

Tijdens de teelt neemt het vlas CO2 op uit de lucht en zet dit om in zuurstof. Door ze te gebruiken als grondstof voor bouwmaterialen, kan men CO2 vastleggen in een gebouw. Hierdoor hebben zij dus een positief effect op de broeikasgasbalans. Als het gebouw, waarin biobased materialen verwerkt zitten, gesloopt wordt, kunnen de materialen hergebruikt worden (en blijft de CO2 opgeslagen) of worden ze afgebroken in de natuur (en wordt de CO2 met 60, 100… jaar vertraging afgegeven).

faay-vlas-land (Medium)

Bij de productie, de verwerking, het onderhoud en de recyclage van vlas springt men zuinig om met water en energie. Tevens beperkt de lokale teelt en verweking van vlas het milieuvervuilend vervoer tot een minimum.
Vlas groeit zonder meststoffen, noch chemische behandelingen. Na de oogst laten ze een bodem achter waarop geen onkruid groeit.

Voor onze wanden hebben wij 50 jaar geleden gekozen voor een kern van vlasscheven met aan weerszijden een toplaag van gipskarton. Omdat de vlaskern van de wanden zorgt voor stabiliteit, een goede brandwerendheid en een zeer hoge schroefvastheid. Maar vooral ook omdat de massieve vlaskern garant staat voor een zeer hoge duurzaamheid.

Meer weten over vlas als grondstof voor duurzame en ecologische bouwmaterialen. In onze whitepaper ‘Bouwen met vlas’ lees je alles over vlas als grondstof voor duurzame en ecologische bouwmaterialen.