Skip to main content

Faay scheidingswanden in iQ-woningen®,
voor flexibiliteit en hoogwaardig comfort

Duurzame scheidingswanden

Bij het woningbouwconcept iQwoning® draait alles om duurzaamheid. Daarom moeten alle toegepaste bouwmaterialen milieuvriendelijk zijn, maar ook duurzaam in de zin van ‘stevig, robuust, stabiel’. Bovendien moeten alle bouwcomponenten snel en liefst machinaal geproduceerd en gemonteerd kunnen worden.

Dat gold dus ook voor de scheidingswanden in de iQwoningen®. In de zoektocht hiernaar bleken de biobased scheidingswanden van Faay Vianen de enige van Nederlandse bodem die glansrijk aan deze eisen voldoen.

Foto’s: iQwoning®/Ballast Nedam

Verkort ontwikkelproces door modulair bouwsysteem

Faay wanden worden milieuvriendelijk geproduceerd, zijn duurzaam, brand- en geluidwerend, flexibel/demontabel en hebben een massieve kern waardoor ze schroefvast zijn over het gehele oppervlak.

Daarbij heeft elk wandpaneel standaard 2 leidingschachten voor bijvoorbeeld elektra- en datacommunicatieleidingen. De scheidingswanden van Faay Vianen worden gemonteerd volgens de droge bouwmethode. Na montage zijn ze dus direct klaar voor afwerking, wat uiteraard belangrijk is voor een zo kort mogelijke bouwtijd.

Aantrekkelijke woningen van duurzame kwaliteit

Het door Ballast Nedam bedachte concept gaat uit van geprefabriceerde elementen waarmee de woningcasco’s binnen één dag in elkaar gezet kunnen worden. De woningen blijven flexibel indeelbaar en duurzaam, en kunnen binnen 6 weken helemaal woonklaar worden opgeleverd.

Mark Faay over de samenwerking met Ballast Nedam/iQwoning®:

Wij zijn al jaren groot voorstander van geprefabriceerd bouwen. Onder geconditioneerde omstandigheden bereik je de hoogst mogelijke kwaliteit. Op dat gebied liggen we met iQwoning® op één lijn.

Overige projecten