Prefab opgebouwde woningen, voorzien van FAAY ‘XL- wanden’. Wanden tot wel 4,5 m breed en kamerhoog. Compleet inclusief sparingen en (elektra)voorzieningen, kant-en-klaar afgeleverd op de bouwplaats. Kingsize wanden zijn uitermate geschikt voor de bouw anno nu.

Te weinig handjes op de bouwplaats, ‘postzegel-bouwplaatsen’, stijgende bouwkosten, strakke planningen en terugdringen van stikstof en CO2. Allemaal redenen voor de bouw om hun huidige traditionele bouwwijze eens onder de loep te nemen en te kijken naar nieuwe bouwmethodes.

12 woningen Harkema

Afbouw op één dag

In opdracht van WoonFriesland bouwde Bouwgroep Dijkstra Draisma in Harkema twaalf nieuwe, duurzame levensloopbestendige woningen. Gebouwd middels het Droogstapelsysteem met daarin Kingsize wanden van Faay. Elke dag wordt er volgens het one-piece-flow systeem één woning opgezet en nadat ze alle twaalf staan, worden ze in een week afgebouwd.

Doordacht duurzaam

 Nog een kenmerk van de woningen is duurzaamheid.  Waarbij duurzaamheid ook gaat om materiaalkeuze en het gebruik van grondstoffen. FAAY Kingsize binnenwanden zijn opgebouwd uit biobased materiaal. De panelen hebben een kern van vlas* welke aan weerskanten is voorzien van een vezelversterkte plaat. Door duurzaam te bouwen belasten we – nu en in de toekomst – het milieu zo min mogelijk. Niet alleen qua duurzaamheid, maar ook qua snelheid moet alles kloppen.

* vlas , een hernieuwbare grondstof -> de plant is in relatief korte tijd en in aanzienlijke hoeveelheden regenereerbaar.

Snelheid

In de woningbouw draait het ook om snelheid. De uitdaging van bouwend Nederland is elk jaar 80.000 super duurzame woningen bouwen, met een krimpend aantal vakmensen. Trend in de markt van binnenwandsystemen is de groei van de vraag naar grote wandbreedtes, aldus Robert-Jan Kobben, manager Techniek & Projecten bij producent FAAY. “Wij worden daarnaast steeds vaker gevraagd als co-maker in bouwconcepten.” FAAY speelde in op de verwachte volumegroei als gevolg van deze ontwikkelingen en breidde haar productiemethoden uit ten behoeve van de zogenoemde ‘Kingsize-wanden’. “In onze fabriek in Vianen kunnen wij kunnen nu machinaal complete wandsystemen tot vijf meter breedte produceren, inclusief leidingschachten en voorzien van elektra. De samenwerking met installateur Breeman, met name in het ontwerptraject was daarbij erg belangrijk. Op de bouw is het dan alleen nog een kwestie van ‘plug&play’. ”

Stap verder

Naast snelheid was ook de efficiency een van de redenen voor Dijkstra Draisma om voor wandpanelen van FAAY te kiezen. “Bij dit project is alles in BIM getekend, na goedkeuring van de tekeningen wordt de productie voorbereid. Dankzij BIM zijn ze al vóór de levering volledig voorzien van elektra, inclusief alle uitsparingen voor leidingen en schakelaars. Alles is dus al in de wand geïntegreerd. Het is alleen nog een kwestie van monteren, ook op die ene dag. Op die manier is de afbouw slimmer, sneller én schoner, omdat je geen sleuven meer hoeft te frezen. Daar kunnen dus ook geen fouten meer mee worden gemaakt”, legt de projectleider uit. “Deze XL-binnenwanden zijn ‘plug and play’, ze worden er meteen in gehesen en gemonteerd. En ze zijn behangklaar bij ons opgeleverd, dat is wel zo makkelijk voor de bewoners.”


Informatie delen is cruciaal bij een efficiënte bouwlogistiek.

BouwHub draagt bij aan een betere luchtkwaliteit

Ook is er gebouwd vanuit bouwhubs. Het voordeel van zo’n verzamelplaats voor bouwmaterialen is dat er meerdere verschillende goederen tegelijk in één vrachtwagen vervoerd kunnen worden. Dit zorgt voor een betere goederenstroom van en naar de bouwplaats. Wat resulteert in vermindering van het aantal ritten en dus minder transportkilometers, minder uitstoot van CO2 en stikstof en minder hinder voor de omgeving. “Twee weken voor de daadwerkelijke toepassing moesten alle onderdelen en materialen al geleverd zijn bij onze logistieke partner die verantwoordelijk was voor de bouw-hub. We moesten heel goed ons bestelproces en productieschema bewaken. Vanuit de hubs werden de materialen 2 a 3 keer per dag aangeleverd en qua logistiek was alles heel strak. Anders dan tien jaar geleden. Maar als leverancier gaan wij al langer mee in deze ontwikkeling en wij zijn er dan ook van overtuigd dat deze richting de toekomst van de bouw is.” aldus Corné Post – productieleider Faay.

We have been offered the gorgeous Ladymatic series from Rr, a group that not simply capabilities beautiful wrist replica watches watches but additionally comes with an amazing method of could wrist watches. With many smooth exciting watches along with other considerably simple and superior inside their minimalism, this specific series by no means ceases to astonish us.