Rayongebieden Nederland

De Nederlandse markt van Faay is verdeeld in vier rayons: Noord, Oost, Zuid en West. Elk rayon heeft een eigen rayonmanager: uw persoonlijk aanspreekpunt.