Rayongebieden Nederland

De Nederlandse markt van Faay is verdeeld in drie rayons: Noord/Oost, West en Zuid. Elk rayon heeft een eigen rayonmanager: uw persoonlijk aanspreekpunt.