BIM-bibliotheek

BIM (Building Information Modeling) is een methodiek om binnen de bouw beter samen te werken. Met BIM kunnen het ontwerp, de bouwwerkzaamheden en het beheer van bouwwerken worden verbeterd en dus faalkosten worden gereduceerd.
 Elke bouwpartij specificeert zijn product volgens een standaardmodel. Alle informatie wordt gedeeld via een digitaal 3D-gebouwmodel dat doorlopend wordt geactualiseerd.
 Zo beschikt iedereen over complete, recente en uniforme informatie.

In .rvt- en .ifc

In onze BIM-bibliotheek (LOD 300) vindt u BIM-specificaties van alle Faay-wandsystemen, in zowel .rvt- als .ifc-formaat.

Faay streeft er altijd al naar om bouwen zo gemakkelijk – en dus zo foutloos – mogelijk te maken. De BIM-ontwikkelingen sluiten naadloos aan op Faay’s visie. Daarom heeft Faay de afgelopen maanden hard gewerkt om het complete wandassortiment te vertalen in BIM-specificaties (in .rvt- en .ifc-formaat): alle wanden, met al hun details en alle mogelijke varianten. Onze BIM-bibliotheek wordt de komende tijd uitgebreid met de BIM-specificaties van alle andere Faay-producten.

BIM heeft veel bijkomende voordelen.

  • Zo berekent BIM automatisch hoeveel Faay-wandpanelen u nodig heeft zodra u wanden in het model plaatst.
  • Ook kan BIM werktekeningen in 2D en 3D produceren (moet nu vaak nog handmatig in Auto-CAD).
  • U kunt de BIM-specificaties van Faay-producten in .rvt-formaat ook koppelen aan ‘walk through’-filmpjes op uw tablet. Zo kan uw opdrachtgever direct een compleet beeld van het eindresultaat zien.
  • Faay zal haar BIM-specificaties in de toekomst koppelen aan STABU-bestekken.
  • BIM maakt internationaal werken een stuk eenvoudiger, omdat alle BIM-specificaties in het Engels zijn. Handig voor onze klanten die zich overal ter wereld bevinden.

Bij BIM specificeert elke bouwpartij al zijn producten volgens een standaardmodel. Vervolgens delen de betrokken bouwpartijen al die productengegevens met elkaar in één digitaal, driedimensionaal gebouwmodel. Dit virtuele model wordt doorlopend geactualiseerd. Zo beschikken alle betrokken bouwpartijen 24/7 over complete, recente en uniforme informatie. BIM spoort knelpunten al in het voortraject automatisch op – dus niet pas tijdens de bouwwerkzaamheden. Dat voorkomt veel fouten, tijdverlies, dubbel werk en dus faalkosten. BIM is al verplicht bij aanbestedingen door de overheid. Op termijn zal BIM naar verwachting worden ingezet bij alle grote bouwprojecten.

We gebruiken uw e-mailadres uitsluitend om u te informeren over updates binnen onze BIM-bibliotheek.

Mail naar info@faay.nl

BIM-kingsize-wandenZIP (2,3MB)
BIM-scheidingswanden 54mmZIP (2,3MB)
BIM-scheidingswanden 70mmZIP (2,3MB)
BIM-scheidingswandenZIP (4,5MB)
BIM-voorzetwandenZIP (2,4MB)
BIM-isolatiewandenZIP (2,3MB)
BIM-woningscheidende wandenZIP (2,3MB)
BIM-2resist®-ceiling systemZIP (18MB)