Gedragscode

Op Faay kunt u bouwen. Wij komen onze afspraken na. Wij leveren de beoogde prestaties. Wij denken met u mee en houden uw belangen in het oog. Daar kunt u op vertrouwen.

Garantie voor integriteit

Faay verwacht van zijn medewerkers dat zij professioneel en eerlijk handelen, binnen en buiten de onderneming. De integriteit die wij nastreven hebben wij vastgelegd in een gedragscode. Zo maken wij transparant wat u mag verwachten van ons bedrijf en onze medewerkers.

Registratie in SBIB-register

Onze gedragscode is opgesteld volgens het model van de SBIB (Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid) en geregistreerd in het SBIB-register. Dit register is openbaar. Natuurlijk kunt u de gedragscode ook bij ons opvragen via info@faay.nl.

FAAY IN 2½ MINUUT

Benieuwd waar Faay precies voor staat? Onze video geeft snel een goed overzicht!

Faay Wanden en Plafonds - IWAY Ikea

Gedragscode: IWAY

De gedragscode van IKEA heet ‘The IKEA Way on Purchasing Home Furnishing Products’ (IWAY). Hierin is vastgelegd wat leveranciers kunnen verwachten van IKEA en wat IKEA verwacht van zijn leveranciers. De IWAY gedragscode is geïntroduceerd in 2000. Ook Faay heeft zich als IKEA leverancier (van scheidingswanden IKEA showrooms wereldwijd) geconformeerd aan de IWAY gedragscode.

Werken volgens IWAY

De gedragscode van IKEA is gebaseerd op internationale verdragen en verklaringen en bevat voorwaarden die gebaseerd zijn op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948) van de Verenigde Naties, de Verklaring van de Internationale Arbeidsorganisatie (International Labour Organisation) over de Fundamentele Principes en Rechten op het Werk (1998), en de Verklaring van Rio inzake Milieu en Ontwikkeling (1992).

De gedragscode behandelt de arbeidsomstandigheden, het voorkómen van kinderarbeid, het milieu, verantwoord bosbeheer en nog veel meer.

Als IWAY  geaccrediteerde leverancier zijn wij als Faay Vianen verantwoordelijk voor het communiceren van de inhoud van de IKEA gedragscode aan onze medewerkers en onderaannemers om te verzekeren dat alle vereiste maatregelen worden ingevoerd in hun eigen activiteiten.

Geen tolerantie voor corruptie

IKEA werkt proactief aan het voorkomen van corruptie en illegale praktijken en distantieert zich van elke vorm van directe of indirecte corruptie. Ikea heeft een anticorruptiebeleid, de Rules of Prevention of Corruption, en een onderzoeksbeleid waarin duidelijk staat beschreven wat medewerkers moeten doen als ze corruptie, fraude of een ander strafbaar feit vermoeden. Faay heeft zich als IKEA leverancier met volle overtuiging geconformeerd aan dit anticorruptiebeleid.