Skip to main content

Gezien het belang van langdurige CO2-opslag in relatie tot klimaatopwarming en de groeiende bio-economie, kijken meer marktpartijen in de richting van bouwtoepassingen. Lang-cyclische (= méérdere gebruiksjaren of zelfs decennia) opslag van CO2 is méér dan ooit aan de orde. Indien we dit in bouwtoepassingen kunnen combineren met andere vlas-typische functionaliteiten (ratio sterkte/gewicht, akoestische demping, isolatiewaardes, …), dan hebben we terug een “winnende combinatie” voor vele jaren ver. De latijnse naam voor vezelvlas “linum usitatissimum” (het zeer nuttige/veelzijdige vlas) kan hierdoor terug een deel van de oplossing worden in de strijd tegen verdere klimaatopwarming door inzet in duurzaam en bio-based bouwen. De tijd is méér dan rijp hiervoor! Zowel in België als in Nederland is de interesse voor de inzet van vlas-componenten voor een bio-gebaseerde bouw-industrie dan ook terug sterk stijgend. In ons gemeenschappelijk bio-economie-traject met ILVO zullen we dit als ABV ook verder op de kaart pogen te zetten. We werden recent ook gecontacteerd door diverse Belgische bouw-gerelateerde bedrijven om hier een verdere afstemmings-agenda te bewerkstelligen

PUBLICATIES