Skip to main content

Wij zijn duurzaam!?

By 1 maart 2021maart 16th, 2021Nieuws

“Wij hebben een duurzaam product!” Maar wanneer is een product duurzaam? Het product gaat lang mee, is mensvriendelijk gemaakt en bevat geen giftige of andere gevaarlijke stoffen. Maar duurzaam is méér dan dat.

 

In Nederland hebben we met elkaar afgesproken dat, als we een product milieukundig willen beoordelen, we dit doen volgens een bepaalde methode, de levenscyclus analyse, de LCA dus. Het product wordt dan beoordeeld over zijn gehele levenscyclus, van grondstofwinning, transport, fabricage, transport, inbouwen op de bouwplaats, gebruiks- en onderhoudsfase en de einde levensduur fase. De LCA maakt op deze wijze inzichtelijk wat de milieueffecten van een product zijn. En op deze wijze kan je ook zien hoe een specifiek product scoort ten opzichte van alternatieve producten.

Omdat wij als leverancier ook graag duidelijkheid geven over de duurzaamheid van onze producten hebben wij de LCA door Ecochain laten berekenen middels de methode Activity Based Footprinting. Alle processen die het milieu kunnen beïnvloeden zijn hierin meegenomen. Van grondstofwinning tot het moment dat de/onze producten aan het einde van de levensduur zijn. Bij de berekening worden diverse elementen meegenomen, zoals het gebruik van energie, CO2, transport en zelfs eventuele sloopprocessen. De uitkomst van deze LCA is vervolgens ook als milieuprofiel ook opgenomen in De Nationale Milieudatabase (NMD).

Een LCA geeft inzichten om een product te vergelijken met een concurrerend product

Duurzaam bouwen is kijken naar de toekomst

Gegevens uit de levenscyclusanalyse van een product, stelt klanten in staat om bij de samenstelling van bijvoorbeeld een huis, een kozijn of een scheidingswand, de milieu impact van deze producten mee te nemen. De verwachting is dat ze de invloed op het milieu van diverse grondstoffen en producten/concepten steeds vaker gaan vergelijken.

Bewuste keuze

Zo kan een architect dankzij de inbreng van deze nieuwe levencyclusanalyses in de Nationale Milieudatabase een vergelijking – en daarmee een bewuste keuze – maken voor de grondstof vlas in de toegepaste bouwmaterialen. Maar ook de fabrikant krijgt op deze manier inzichtelijk waar nog veel te winnen valt in het gehele productieproces.
Met deze milieuprofielen wordt het voor bedrijven snel duidelijk waar in de productieketen de grootste milieu-impact tot stand komt en op deze wijze kan er ook worden aangestuurd op verbeteringen.

De LCA’s zijn opgesteld voor onderstaande producten:
Voorzetwanden: GP22, VP35, PG40, PG50, PG60, PG70, PG80 en PG90.
Scheidingswanden: VP54, VP70, SP54, HV84.
Overige: spaan-plaatveer en vinyl.

Meer weten over duurzaam produceren, LCA of NMD?

Heb je nog vragen? Wij beantwoorden ze graag!