Skip to main content

Van een lineaire naar een circulaire economie

Van lineair naar circulair 

In de huidige maatschappij staan duurzaamheid en milieubewustzijn centraal. Bedrijven worden zich steeds meer bewust van hun impact op het milieu en streven naar circulaire methoden van produceren en ondernemen. Een belangrijk aspect van deze overgang is het gebruik van biobased grondstoffen en de implementatie van circulaire processen in de bouwsector.

200 miljoen als stimulans

Circulair produceren en ondernemen introduceert een nieuw paradigma. In plaats van een lineaire benadering, wordt gestreefd naar het sluiten van kringlopen, waarbij materialen worden hergebruikt, gerecycled en geüpgraded. Deze overgang vereist innovatieve benaderingen met ecologische hernieuwbare grondstoffen voor duurzame producten. Onlangs liet de overheid weten 200 miljoen euro uit te trekken voor de grootschalige aanpak van biobased bouwen. Het geld is bedoeld om het gebruik van hernieuwbare, natuurlijke bouwmaterialen te stimuleren.

Biobased bouwen met vlas

Zoals de duurzame prefab scheidingswanden van FAAY. De kern hiervan zit in natuurlijke eenvoud: vlas. Een plant die lokaal groeit en een onuitputtelijke en hernieuwbare grondstof is. Vlas biedt een duurzaam alternatief voor traditionele, op fossiele brandstoffen gebaseerde materialen. Het materiaal is hernieuwbaar en vermindert de uitstoot van broeikasgassen tijdens de productie. Vlas neemt, als snel hernieuwbare grondstof, CO2 op en zet dit tijdens de teelt om in zuurstof.

Tot wel 7 keer herbruikbaar

FAAY prefab scheidingswanden dragen bij aan de creatie van gezonde gebouwen met duurzaam rendement.  De prefab wanden zijn kant-en-klaar: inclusief stijl- en regelwerk, isolatie, eindbeplating en ingebouwde leidingschachten, en daardoor zeer snel te monteren. De veer-groef verbinding maakt het wandsysteem eenvoudig te monteren en te demonteren zonder gebruik van lijm! Op deze manier zijn de wanden, indien gewenst, na gebruik weer te scheiden en te recyclen.  Hierdoor kan snel, flexibel, prefab en modulair worden gebouwd en hergebruik van de wanden is tot 7 keer mogelijk, met een levensduur tot 100 jaar. Aan het einde van de levenscyclus worden de wanden teruggebracht naar de fabriek en volledig gerecycled tot nieuwe wanden.

Behoud van onze planeet

De overstap van lineair naar circulair produceren en ondernemen is van cruciaal belang voor het behoud van onze planeet. Biobased grondstoffen, met vlas als prominent voorbeeld, spelen een essentiële rol in deze transitie. Door deze materialen te integreren in productieprocessen en de bouwsector, kunnen we niet alleen de ecologische impact verminderen, maar ook bijdragen aan een veerkrachtige en duurzame toekomst waarin we niet alleen consumeren maar ook zorgen voor het behoud van onze planeet voor toekomstige generaties.

Johan Mellegers
Developer Sustainable Products

OVERIGE BLOGS