Skip to main content

Nederland staat aan de vooravond van een grote verduurzamingsslag. De bouwsector speelt daarin een belangrijke rol. Met de juiste keuzes is deze sector niet langer onderdeel van het probleem, maar deel van de oplossing.

Inmiddels is er een brede overtuiging aan het ontstaan dat het anders moet, zowel wat betreft klimaat als grondstoffen. De markt en de consument vragen steeds vaker om duurzame oplossingen. De vele prijsstijgingen met diverse oorzaken dragen bij aan de bewustwording dat grondstoffen en energie schaars zijn. Ook overheden zetten in op verduurzaming, van betere MPG-scores en energieneutraliteit tot emissieloze bouwplaatsen en een circulaire economie in 2050.

Hoe mooi zou het zijn als we in staat zijn niet langer onderdeel van het probleem te zijn maar deel van de oplossing?

Uitputting en uitstoot

Deze ontwikkelingen raken ook de bouwsector. De bouw levert een belangrijke bijdrage aan de uitputting van grondstoffen en aan de uitstoot van onder meer CO2. De bouw is daarmee een belangrijk onderdeel van het probleem, naast de grote sector van de landbouw.

Als onderdeel van het probleem zit je in de hoek waar de klappen vallen. Hoe mooi zou het dan ook zijn als we in staat zijn omdat paradigma te verschuiven en niet langer onderdeel van het probleem te zijn maar deel van de oplossing?

Die oplossing ligt eigenlijk voor de hand, namelijk: biobased bouwen. Biobased grondstoffen zijn per definitie hernieuwbaar en onuitputtelijk. Daarbij leggen planten en bomen in hun groeiproces CO2 vast in plaats van dat ze het uitstoten zoals bij de productie van andere materialen. Groenere materialen zijn er dus niet verkrijgbaar.

Ook voor de landbouwsector zou de teelt van biobased materialen een paradigmaverschuiving kunnen zijn. In plaats van emissies uit te stoten kan de sector bijdragen aan het uit de lucht halen van CO2. En door biobased materialen in eigen land te verbouwen, kunnen we ook nog eens besparen op transport en de daarmee gepaard gaande emissies.

Faay is al vijftig jaar lang overtuigd van het gebruik van biobased materialen. De kern van onze wanden is het biobased materiaal vlas. Vlas is een ideale grondstof vanwege zijn technische eigenschappen en omdat het een licht materiaal is. Vlas is ook nog eens een heel snel hernieuwbaar product, dat binnen zes maanden groeit. Met vlas als kern maken we modulaire scheidingswanden, die we per project ook nog eens prefab op maat kunnen maken.”

Koploper

“In 1972 bij de keuze voor vlas als basis voor onze wand waren we ‘onbewust’ onze tijd ver vooruit, maar zeker anno nu hebben we de ambitie om koploper te blijven. Daarom maken we ons product nu circulair. Dat wil zeggen dat we van de grondstoffen die we gebruiken, niets verspillen en verloren laten gaan.”

Terugname-optie

Faay levert een terugname-optie op haar vlaswanden. De gipsbeplating en vlaskern van de Faay wanden die deze keten inlevert worden gescheiden. Het gips wordt onder andere gebruikt voor nieuwe gipsplaten en het vrijkomende vlas wordt hergebruikt als grondstof voor spaanplaten. Momenteel wordt er gewerkt aan de mogelijkheden om in de toekomst het ingezamelde vlas zelf te gaan hergebruiken voor nieuwe vlaswanden.

Lage schaduwkosten, hoge milieuscore

De gunstige milieuscores van onze wanden zijn ook terug te vinden in de Nationale Milieu Database. De MPG geeft aan wat de milieubelasting is van de materialen die in een gebouw worden toegepast. De norm staat nu op 0,8 en aanscherping naar 0,5 ligt in het verschiet. Maar ook zonder die dwingende eis van de overheid kan de bouw vanuit een intrinsieke motivatie met de juiste (materiaal)keuzes bijdragen aan de verduurzaming van Nederland en daarmee deel worden van de oplossing!

Faay Wanden en Plafonds - Monique de Vos Faay

Monique de Vos
Commercieel directeur

OVERIGE BLOGS

Één blik achteruit, twee blikken vooruit!
Optoppen met biobased materialen

Vakantiesluiting

In week 31, 32 en 33 zijn wij gesloten

Van 29 juli tot en met 18 augustus vieren wij zomervakantie en gaan we ontspannen, genieten en opladen. Vanaf maandag 19 augustus staan wij weer fit en uitgerust voor u klaar.

Niet alleen ons kantoor, maar ook de fabriek sluit in deze weken. In deze drie weken wordt er niet geleverd en geproduceerd.  Bestellingen die in deze weken worden geplaatst, worden vanaf maandag 19 augustus in behandeling genomen. Na de zomersluiting nemen wij dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Alle medewerkers van Faay Vianen wensen u een fijne vakantie toe!