Skip to main content
Faay Wanden en Plafonds - logo Stedenbouw

Tekst: Henk Geist Beeld: Woonwaard

Een voormalig schoolpand aan de Bergerweg in Alkmaar heeft een transformatie tot studentenhuisvesting ondergaan. Daarmee beschikt de stad met twee hogescholen over haar eerste echte complex voor studentenhuisvesting. De transformatie van de voormalige middelbare school heeft zich in opdracht van corporatie Woonwaard in twee fasen voltrokken.

Het complex werd in eerste instantie door Woonwaard aangekocht met de bedoeling het te slopen en te vervangen door woningbouw. Door de gewijzigde omstandigheden op de woningmarkt besloot de corporatie het pand te handhaven. “We hebben toen onderzocht wat de best passende functie zou kunnen zijn. Dat bleek studentenhuisvesting”, zegt Edwin van Etten, projectleider bij Woonwaard.

In de eerste fase werd het grootste deel van het hoofdgebouw en een bijgebouw verbouwd tot 14 studio’s en 28 kamers op de begane grond en eerste verdieping. Daarvoor was het gebouw met een verdiepingshoogte van ruim 3,5 meter en door de grootte van de klaslokalen uitermate geschikt. Van Etten: “We wilden de meest gunstige indeling maken, die enerzijds aansluit op de wensen van de studenten en anderzijds een rendabele exploitatie mogelijk maakt. We hebben daarvoor een klankbordgroep in het leven geroepen waarin ook een aantal studenten zaten. Studentenhuisvesting is voor ons een nieuwe tak van sport. Het project is mede tot stand gekomen door de goede samenwerking met en een subsidiebijdrage van de gemeente Alkmaar.”

Snelle verbouw

De snelle verbouwing van het voormalige schoolgebouw aan de Bergerweg tot studentenhuisvesting was mede mogelijk door de toepassing van Faay-wanden. De prefab wand- en plafondsystemen van dit zelfstandige Nederlandse familiebedrijf zijn snel te monteren en maakten een verbouwperiode van 10 weken mogelijk. “Dankzij deze montagesnelheid was de renovatie eerder afgerond dan gepland”, zegt Marcel van de Werfhorst namens Faay. “Onze opdrachtgever was zeer onder de indruk van de zeer snelle montage.”

De keuze voor Faay-wanden is mede ingegeven door de grote hoogte van de lokalen in het schoolgebouw. De Faay-wanden bieden daarvoor voldoende stabiliteit. De wanden hebben een massieve kern van vlasscheven, een geperste plaat van vlas, die aan weerszijden van gipskartonbeplating is voorzien. Van de Werfhorst: “Het gebruik van vlas is een vorm van milieuvriendelijk en ecologisch verantwoord bouwen, die steeds vaker wordt toegepast.”

De woningscheidende wanden zijn gemaakt van IW200, opgebouwd uit twee VP70-wanden. Daarbij is de spouw van 60 millimeter tussen de twee wandpanelen gevuld met 40 millimeter steenwol, wat voorkomt dat de spouw als een klankkast werkt. De IW200/VP70 panelen beschikken naast hun geluidsisolerende werking over een zeer hoge brandwerendheid van minimaal 120 minuten. Faay-panelen zijn ook toegepast bij onder meer de badkamerwanden in de studio’s en studentenkamers. “Daarnaast is het systeem goed reparabel, schroefvast en impactbestendig. Je kunt er van alles aan vastmaken en ophangen zonder extra voorzieningen. Daarmee is het uitermate geschikt voor dit type projecten”, meent Van Werfhorst.

Omdat het pand grenst aan een rangeerterrein van de NS, zijn er voor de betreffende zijde van het gebouw extra eisen gesteld aan geluidsisolatie. Om de geluidsisolatie met circa 25 dB te verbeteren zijn hier in de woningen voorzetpanelen aangebracht. Gekozen is voor het gebruik van de 40 centimeter brede VP54 Faay-panelen in combinatie met 40 millimeter steenwol.

Het project is een zogenaamd ketenintegratieproject. Hierbij werken meerdere partijen project-ongebonden samen met als doel beter, sneller en goedkoper te presteren. Het voornaamste gezamenlijke doel van ketenintegratie is realisatie van het werk in de optimale verhouding van kwaliteit, kosten en tijdsinvestering, “met een tevreden eindgebruiker.”

Doelmatig

Opdrachtgever Woonwaard en aannemer Kesselaar & Zn uit Alkmaar zaten al in een vroeg stadium van de planvorming met elkaar om tafel. “Het voeren van een open dialoog is één van de kernvoorwaarden van de samenwerking tussen beide partijen. Korte lijntjes tijdens het proces hadden als positief gevolg dat de samenwerkingspartijen adequaat en consequent konden handelen. In gezamenlijkheid is telkens naar praktische en doelmatige oplossingen gezocht”, zegt Maik Schermer, projectleider bij Kesselaar & Zn, dat de renovatie van beide fasen voor zijn rekening nam.

De bestaande lokaalindeling vormde het uitgangspunt voor de renovatie. Schermer: “De lokalen konden bijna allemaal in tweeën worden gedeeld. We hoefden daarvoor vrijwel niet inpandig te slopen en grote constructieve aanpassingen waren ook niet nodig.” Door onder meer de toepassing van Faay-wanden als woning scheidende wanden konden in een hoog tempo nieuwe wooneenheden worden gemaakt, die voldoen aan de eisen voor brandveiligheid en geluidswering.

Eigen sanitair

Het woonoppervlak ligt tussen de 24 en 50 vierkante meter. De studio’s zijn wat groter en beschikken over een eigen keuken en badkamer met douche, toilet en een aansluiting voor een wasmachine. Elke wooneenheid heeft een eigen groepenkast en beschikt over eigen sanitair. De kamers zijn verdeeld over vier woongroepen met elk een gemeenschappelijke huiskamer met een keukenvoorziening.

Dankzij de hoogte van de wooneenheden kon het overgrote deel van de installaties voor onder meer de mechanische ventilatie worden weggewerkt boven het verlaagde systeemplafond en boven de verdiepingsvloer achter de knieschotten van de zolder, die als commerciële ruimte in gebruik is.

Rangeerterrein

Complicerende factor was de nabijheid van een spoorlijn en rangeerterrein. Aan de zuidwestzijde van het hoofdgebouw en bijgebouw zijn daarvoor extra geluidswerende voorzieningen getroffen. Zo is het bijgebouw aan de spoorzijde voorzien van een dove gevel en bij het hoofdgebouw zijn de stalen kozijnen met enkelglas aan de pleinzijde vervangen door kunststof kozijnen met isolerend dubbelglas. Elders zijn de karakteristieke stalen kozijnen gehandhaafd.

De eerste fase werd in 2012 afgerond. De tweede fase kon pas worden uitgevoerd na het vertrek van een kinderdagverblijf, dat een deel van het gebouw nog in gebruik had. In de tweede fase zijn nog eens acht appartementen gerealiseerd, die vlak voor de aanvang van het nieuwe studiejaar werden opgeleverd. Het gaat om zelfstandige appartementen, waarvoor door de studenten huursubsidie kan worden aangevraagd. Ook is het binnenterrein in 2012 op de schop gegaan; het beschikt nu over 38 parkeervakken en een binnentuin. Van Etten: “Daarmee hebben we een mooie campus voor Alkmaar gecreëerd.”

PUBLICATIES
Bio-based bouwen met vlas

Zowel in België als in Nederland is de interesse voor de inzet van vlas-componenten voor een bio-gebaseerde bouw-industrie dan ook terug sterk stijgend. In ons gemeenschappelijk bio-economie-traject met ILVO zullen we dit als ABV ook verder op de kaart pogen te zetten.

Slim bouwen met Faay

Het gemak waarmee gebouwd kan worden is echt een enorm voordeel van FAAY wandpanelen. De wand bestaat uit een massieve kern met aan weerszijden een gipskartonplaat. Stijl- en regelwerk, isolatie en eindbeplating zijn in één paneel samengevat.